Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oegstgeest (Oegstgeest)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-05-2022 Op 19-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN OEGSTGEEST
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1270
2340 BG OEGSTGEEST
Telefoon (071) 519 17 93 (algemeen)
Internet http://www.oegstgeest.nl (algemeen)
E-mail info@oegstgeest.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 7,76 km2
Aantal inwoners 23887
Inwoners per km2 3078
Plaatsen binnen deze gemeente Oegstgeest

Functies

Burgemeester Dhr. E.R. Jaensch (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. E.J. van Blitterswijk (CDA),
Dhr. E. Bus (D66),
Mw. K. Rosdorff-Molevelt (Hart voor Oegstgeest),
E.L.O. Laarhoven (Groep Van Haga),
Mw. M. van Driel (Progressief Oegstgeest),
Dhr. S.A.S. Spaargaren (Onafhankelijk),
M.E. Huizing (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J. Versluis
Locoburgermeester Dhr. M.E. Huizing (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. F. Kromhout
Raadslid Dhr. E.J. van Blitterswijk (CDA),
Dhr. T. van der Hoeven (CDA),
N.P.M Jonkers (D66),
Dhr. A.N.J. Vos (D66),
J.M.V. Kouwenhoven (D66),
Dhr. E. Bus (D66),
Mw. E.Y. Vellema (D66),
Dhr. J.J. van den Broek (Hart voor Oegstgeest),
E.L.O. Laarhoven (Groep Van Haga),
Mw. K. Rosdorff-Molevelt (Hart voor Oegstgeest),
Dhr. T.A.M. de Groot (Hart voor Oegstgeest),
M.J.D. van Tol (Hart voor Oegstgeest),
Dhr. M. Welling (Progressief Oegstgeest),
Dhr. N.J. Janssen (Progressief Oegstgeest),
Dhr. T.L.C.M. Groot (Progressief Oegstgeest),
Mw. M. van Driel (Progressief Oegstgeest),
R. Sepers (Progressief Oegstgeest),
Dhr. S.A.S. Spaargaren (Onafhankelijk),
Mw. I. Oosterhuis-Gijsbers (VVD),
M.E. Huizing (VVD),
M.J.M. Kemper (VVD)
Wethouder Dhr. H.J.T. Nieuwenhuis (CDA),
Dhr. P.A. Glasbeek (Progressief Oegstgeest),
Dhr. M.E. Huizing (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
D66 5
Progressief Oegstgeest 5
Hart voor Oegstgeest 4
VVD 3
CDA 2
Onafhankelijk 1
Groep Van Haga 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)