Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Terschelling (Terschelling)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-08-2023 Op 06-08-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burg van Heusdenweg 10a
8881 EB WEST-TERSCHELLING
Fryslân
Postadres Postbus 14
8880 AA WEST-TERSCHELLING

Contactgegevens

Telefoon (0562) 44 62 44 (algemeen)
Internet http://www.terschelling.nl (algemeen)
E-mail gemeente@terschelling.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Terschelling

Geografische informatie

Oppervlakte 674 km2
Aantal inwoners 4928
Inwoners per km2 7
Bevat plaatsen Baaiduinen, Formerum, Hee, Hoorn Terschelling, Kaard, Kinnum, Landerum, Lies, Midsland, Oosterend Terschelling, Striep, West-Terschelling

Functies

Burgemeester Mw. C.M. van de Pol (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. H.K. Van der Wielen (CDA),
Dhr. R. Bultena (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. J. Adams (PvdA),
Dhr. G. Bos (Samen Terschelling),
Dhr. D. Ruige (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. H.M. de Jong
Locoburgemeester Mw. J. Hoekstra-Sikkema (VVD)
Raadsgriffier Dhr. T.D. de Jong
Raadslid Dhr. H.K. Van der Wielen (CDA),
Dhr. R. Bultena (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. C. Muijskens (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. J.W. Smit (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. J. Adams (PvdA),
Mw. A. Schol (PvdA),
Dhr. G. Bos (Samen Terschelling),
Dhr. K. Smit (Samen Terschelling),
Dhr. C.T. Lugt (VVD),
Dhr. D. Ruige (VVD),
Dhr. W.G. Werner (VVD)
Wethouder Mw. G. van Essen (Plaatselijk Belang Terschelling),
Mw. J. Hoekstra-Sikkema (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
Plaatselijk Belang Terschelling 3
VVD 3
Samen Terschelling 2
PvdA 2
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0093
KVK-nummer 01177508

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?