Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Terschelling (Terschelling)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-05-2022 Op 04-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burg van Heusdenweg 10a
8881 EB WEST-TERSCHELLING
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 14
8880 AA WEST-TERSCHELLING
Telefoon (0562) 44 62 44 (algemeen)
Internet http://www.terschelling.nl (algemeen)
E-mail gemeente@terschelling.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 674,0 km2
Aantal inwoners 4906
Inwoners per km2 7
Plaatsen binnen deze gemeente Baaiduinen, Formerum, Hee, Hoorn Terschelling, Kaard, Kinnum, Landerum, Lies, Midsland, Oosterend Terschelling, Striep, West-Terschelling

Functies

Burgemeester Mw. C.M. van de Pol (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. H.K. Van der Wielen (CDA),
Dhr. J. Adams (PvdA),
Dhr. D. Ruige (VVD),
Dhr. G. Bos (Samen Terschelling)
Gemeentesecretaris Mw. H.M. de Jong
Locoburgermeester Dhr. S. Haringa (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. T.D. de Jong
Raadslid Dhr. H.K. Van der Wielen (CDA),
Dhr. C. Muijskens (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. R. Bultema (Plaatselijk Belang),
Dhr. J.W. Smit (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. J. Adams (PvdA),
Mw. A. Schol (PvdA),
Dhr. G. Bos (Samen Terschelling),
Dhr. K. Smit (Samen Terschelling),
Dhr. C.T. Lugt (VVD),
Dhr. D. Ruige (VVD),
Dhr. W.G. Werner (VVD)
Wethouder Dhr. S. Haringa (PvdA),
Mw. J. Hoekstra-Sikkema (VVD)

Gemeenteraad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 3
Samen Terschelling 2
PvdA 2
Plaatselijk Belang Terschelling 2
Plaatselijk Belang 1
CDA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)