Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking Rivierenland
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Rivierenland
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

Artikel 4 Behartigde belangen

In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, behartigd op het gebied van:

a. de heffing en invordering van belastingen;

b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

c. De inrichting en/of het beheer van andere basisregistraties.

Artikel 5

  1. [Toelichting: Overdracht Bevoegdheden:]

    Het BSR en de bestuursorganen van het BSR als bedoeld in artikel 3 en artikel 24 komen de bevoegdheden toe die in deze regeling aan het BST en de bestuursorganen van het BSR zijn toegekend.

  2. [Toelichting: Geen verordenende bevoegdheden:]

    Aan het BSR worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Avri Dagelijks bestuur
01-01-2008 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Rivierenland Dagelijks bestuur
25-12-2013 Gemeente IJsselstein College van burgemeester en wethouders
25-12-2013 Gemeente Montfoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders

Doel

Belastingsamenwerking Rivierenland heeft als doel het voor haar deelnemers uitvoeren van het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie en het beheer en de uitvoering van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG). BSR zorgt voor de onroerende zaakbelasting, roerende zaakbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht, zuiveringsheffing, wegenheffingen ingezetenen, gebouwd en ongebouwd, watersysteemheffingen ongebouwd, ingezetenen, natuurterreinen en ongebouwd. Ook bepaalt BSR de WOZ-waarden van panden voor de tien deelnemende gemeenten. Het beheer en de uitvoering van de BAG wordt per medio 2014 uitgevoerd voor de gemeenten IJsselstein en Montfoort.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Rivierenland
Afkorting BSR
Datum van oprichting 01-01-2008

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.