Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 52155
2505 CD Den Haag

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Haaglanden
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Haaglanden
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 3: Overdracht taken en bevoegdheden

  1. Aan het Algemeen Bestuur worden de taken overgedragen genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s.

  2. De colleges kunnen, afzonderlijk of tezamen, andere taken of bevoegdheden opdragen of overdragen aan het bestuur van de veiligheidsregio, voor zover deze taken binnen het belang van de regeling vallen, als omschreven in artikel 2, lid 3. Het Algemeen Bestuur moet instemmen met deze aanvullende overdracht of opdracht van taken en bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2009 Gemeente Delft College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Den Haag College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Leidschendam-Voorburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Midden-Delfland College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Pijnacker-Nootdorp College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Rijswijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Wassenaar College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Westland College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Zoetermeer College van burgemeester en wethouders

Doel

De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van brandweerkorps, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Haaglanden
Afkorting VRH
Datum van oprichting 01-01-2009
Telefoon (088) 886 80 00 (algemeen)
Internet https://www.vrh.nl (algemeen)
http://www.haaglandenveilig.nl (algemeen)
https://www.vrh.nl/contact (contact)
E-mail info@vrh.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrh.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?