Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
Postadres Postbus 584
9700 AN Groningen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GGD Groningen
Archiefzorgdrager Gemeente Groningen

Bevoegdheden

  1. Publieke Gezondheid en Zorg Groningen heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen taken.

  2. Alle bevoegdheden in het kader van deze Regeling die niet aan een ander bestuursorgaan van Publieke Gezondheid & Zorg Groningen zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur van Publieke Gezondheid & Zorg Groningen.

  3. Publieke Gezondheid & Zorg Groningen is bevoegd tot het mede treffen van en tot het deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling en andere rechtsvormen waar die in het bijzonder aangewezen moeten worden geacht voor de behartiging van door de Regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen te dienen belangen.

  4. Publieke Gezondheid & Zorg Groningen is bevoegd tot het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten.

Deelnemende organisaties (20)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-1997 Gemeente Appingedam College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Bedum College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente De Marne College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Delfzijl College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Eemsmond College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Grootegast College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Haren College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Leek College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Loppersum College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Marum College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Oldambt College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Pekela College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Stadskanaal College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Ten Boer College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Veendam College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Winsum College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Zuidhorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Midden-Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Westerwolde College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang waarvoor de Regeling is getroffen is om door een doelmatige organisatie en coördinatie via intergemeentelijke samenwerking uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: a. bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking; b. rampenbestrijding en crisisbeheersing; c. (doen) organiseren van zorg aan de bevolking.

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (8)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GGD Groningen
Datum van oprichting 01-07-1997
Telefoon (050) 367 40 00 (algemeen)
Internet https://ggd.groningen.nl (algemeen)
https://ggd.groningen.nl/contact/formulier (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?