Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-11-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-12-2022 Op 08-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
Postadres Postbus 584
9700 AN Groningen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z Groningen)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GGD Groningen
Archiefzorgdrager GGD Groningen

Bevoegdheden

Artikel 6 Bevoegdheden GGD Groningen

  1. Voor de uitvoering van de taken genoemd in deze regeling, worden de daarvoor benodigde bevoegdheden geacht te zijn overgedragen aan het bestuur van GGD Groningen.

  2. Deze bevoegdheden zijn nader uitgewerkt in de artikelen 8, 11 en 14.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-1997 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Oldambt College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Pekela College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Stadskanaal College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Veendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Midden-Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Westerwolde College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Het Hogeland College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Westerkwartier College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Eemsdelta College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling dient ter behartiging van de belangen van Gemeenten als genoemd in de artikelen 5, 6 en 16.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GGD Groningen
Datum van oprichting 01-07-1997
Telefoon (050) 367 40 00 (algemeen)
Internet https://ggd.groningen.nl (algemeen)
https://ggd.groningen.nl/contact/formulier (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?