Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Postadres Postbus 38165
6503 AD Nijmegen

Algemene informatie

Citeertitel MGR Rijk van Nijmegen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Archiefzorgdrager Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Bevoegdheden

Artikel 6 Bevoegdheden van het samenwerkingsverband

A. Module Regionaal werkbedrijf

 1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden - waaronder begrepen de bevoegdheid tot het vaststellen van een strategisch beleidskader - over aan het samenwerkingsverband, met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening en beleidsregels over:

  1. het ondersteunen bij de arbeidsinschakeling;

  2. het aanbieden van voorzieningen;

  3. het aanbieden van opleiding en scholing;

  4. het verstrekken van een premie in verband met het verrichten van werkzaamheden;

  5. het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving.

  6. De bevoegdheid wordt uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in wet- en regelgeving en in de strategische beleidskaders zoals die door de raden van de deelnemende gemeenten worden vastgesteld.

 2. De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het openbaar lichaam die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

B. Module ICT

De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten zoals bedoeld in artikel 5 onder B. geven aan de MGR de opdracht om de continuïteit en kwalitatief adequate dienstverlening op het gehele terrein van de ICT-infrastructuur en –voorzieningen van alle deelnemende gemeenten te verwezenlijken.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2014 Gemeente Berg en Dal College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2014 Gemeente Beuningen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2014 Gemeente Druten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2014 Gemeente Heumen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2014 Gemeente Mook en Middelaar College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2014 Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2014 Gemeente Wijchen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het samenwerkingsverband wordt ingesteld om de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen; meer in het bijzonder op het gebied van werk, inkomen, zorg, welzijn, inkoop en ICT. En het samenwerkingsverband wordt ingesteld om de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van regionale afstemming en regionale samenwerking.

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Alternatieve naam MGR Rijk van Nijmegen
Afkorting MGR
Datum van oprichting 01-07-2014
Internet https://www.regiorvn.nl (algemeen)
https://www.regiorvn.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@regiorvn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regiorvn.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?