Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst IJsselland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst IJsselland

Bevoegdheden

Artikel 9 Bevoegdheden

  1. Aan het algemeen en dagelijks bestuur noch de directeur worden bevoegdheden overgedragen door de deelnemers.

  2. Voor de uitvoering van zowel de basistaken als de facultatieve taken wordt bij separaat besluit door de colleges mandaat verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
05-01-2017 Gemeente Dalfsen College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Deventer College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Hardenberg College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Kampen College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Olst-Wijhe College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Ommen College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Raalte College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Staphorst College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Steenwijkerland College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Zwartewaterland College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Zwolle College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Provincie Overijssel Gedeputeerde staten

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de fysieke leefomgeving en ziet op de vergunningverlening, het toezicht op de naleving en de handhaving van de voorschriften zoals opgenomen in de relevante regelgeving, voor zover de bevoegdheid daartoe de deelnemer toekomt en voor zover deze aan de Omgevingsdienst IJsselland is gemandateerd.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst IJsselland
Alternatieve naam OD IJsselland
Datum van oprichting 05-01-2017

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.