Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Renswoude (Renswoude)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-05-2022 Op 19-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lijsterbeslaan 18
3927 AE RENSWOUDE
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 8
3927 ZL RENSWOUDE
Telefoon (0318) 57 81 50 (algemeen)
Internet http://www.renswoude.nl (algemeen)
E-mail info@renswoude.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 18,52 km2
Aantal inwoners 5175
Inwoners per km2 279
Plaatsen binnen deze gemeente Renswoude

Functies

Burgemeester Mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. S. Verkerk (CDA),
S. Foort (ChristenUnie),
Dhr. H.H. van der Schoor (SGP),
Dhr. B. Bisschop (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. E.J. Jansonius
Raadsgriffier Dhr. M.H.T. Jansen
Raadslid Dhr. S. Verkerk (CDA),
S. Foort (ChristenUnie),
Mw. C.M. Veldhuizen (ChristenUnie),
K.J.M. Daalmeijer-Rensen (Dorpsbelang Renswoude),
Dhr. J.A.M. Dirven (Dorpsbelang Renswoude),
Dhr. C.E. Eskes (Dorpsbelang Renswoude),
Dhr. H. Don (SGP),
J. Heijboer (SGP),
Dhr. H.H. van der Schoor (SGP),
Dhr. B. Bisschop (VVD),
E.C. Blaauwendraat (VVD)
Wethouder Dhr. A. Wijs (Dorpsbelang Renswoude)

Gemeenteraad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 3
Dorpsbelang Renswoude 3
VVD 2
ChristenUnie 2
CDA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)