Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-07-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 28-04-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-07-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postadres Postbus 6267
4000 HG Tiel

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Rivierenland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Rivierenland
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Artikel 8. Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

  2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam.

Artikel 9. Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

e. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
24-10-2012 Gemeente Buren College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Provincie Gelderland Gedeputeerde staten
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling is getroffen ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Rivierenland
Afkorting ODR
Datum van oprichting 24-10-2012
Telefoon (0344) 57 93 14 (algemeen)
Internet https://www.odrivierenland.nl (algemeen)
https://www.odrivierenland.nl/contact (contact)
E-mail info@odrivierenland.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?