Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 13-01-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 16-04-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 13-01-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 4
8800 AA Franeker
Telefoon (0517) 38 02 00 (algemeen)
Internet https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/ (algemeen)
E-mail contact@sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel De gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Dienst Noardwest Fryslân
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Archiefzorgdrager Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Beleidsterreinen sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen

Bevoegdheden

Zie artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1999 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders

Doel

De dienst behartigt de belangen van de colleges met betrekking tot de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken op het gebied van de wetten, voor zover die zijn opgedragen aan de colleges en voor zover de colleges die belangen voor wat betreft ondersteunende processen en voor uitvoeringstaken hebben op- of overgedragen aan de dienst.

Financieel

Organisatiecode 0435
KvK-nummer 50816721

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Afkorting Dienst Sozawe NW Fryslan
Datum van oprichting 01-01-1999
Bezoekadres Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Postadres Postbus 4
8800 AA Franeker
Telefoon (0517) 38 02 00 (algemeen)
Internet https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/ (algemeen)
E-mail contact@sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.