Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-07-2022 Op 30-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Meld- en Coördinatiecentrum
Prins Bisschopsingel 53
6212 AB Maastricht
Postadres Postbus 35
6269 ZG Margraten

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie
Bronhouder Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid

Bevoegdheden

Artikel 3.2 Overdracht taken en bevoegdheden

Door de colleges worden de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 10 van de Wvr aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg overgedragen.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2012 Gemeente Beek College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Eijsden-Margraten College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Gulpen-Wittem College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Maastricht College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Meerssen College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Stein College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Vaals College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Valkenburg aan de Geul College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het doel van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van de brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen het werkgebied van de veiligheidsregio.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Afkorting VRZL
Datum van oprichting 01-01-2012
Telefoon (088) 450 74 50 (algemeen)
Internet https://www.vrzl.nl (algemeen)
https://www.brandweer.nl/zuid-limburg ()
E-mail info@vrzl.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrzl.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?