Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 29-01-2024 Op 29-01-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP Rotterdam
Postadres Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 4 Gemeenschappelijke regeling: taken en bevoegdheden

Het openbaar lichaam draagt zorg voor de volgende wettelijke taken en beschikt daarbij over de daarbij genoemde bevoegdheden: a. genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s; b. genoemd in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s; c. overige taken die bij of krachtens wet aan het openbaar lichaam worden opgedragen. Het bestuur en de directeur van de veiligheidsregio zijn gemandateerd op grond van het MVMR.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie
28-03-2006 Gemeente Albrandswaard
28-03-2006 Gemeente Barendrecht
28-03-2006 Gemeente Brielle
28-03-2006 Gemeente Capelle aan den IJssel
28-03-2006 Gemeente Goeree-Overflakkee
28-03-2006 Gemeente Hellevoetsluis
28-03-2006 Gemeente Krimpen aan den IJssel
28-03-2006 Gemeente Lansingerland
28-03-2006 Gemeente Maassluis
28-03-2006 Gemeente Nissewaard
28-03-2006 Gemeente Ridderkerk
28-03-2006 Gemeente Rotterdam
28-03-2006 Gemeente Schiedam
28-03-2006 Gemeente Vlaardingen
28-03-2006 Gemeente Westvoorne

Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel:

a. het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;

b. het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg;

c. het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

d. het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verbandhoudende multidisciplinaire samenwerking.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Afkorting VRR
Datum van oprichting 28-03-2006
Telefoon (088) 877 90 00 (algemeen)
Internet https://vr-rr.nl (algemeen)
E-mail info@vr-rr.nl (algemeen)
Contactpagina https://vr-rr.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?