Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Weststellingwerf (Weststellingwerf)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-04-2022 Op 22-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Griffioenpark 1
8471 KR WOLVEGA
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 60
8470 AB WOLVEGA
Telefoon 14 0561 (algemeen)
Internet http://www.weststellingwerf.nl (algemeen)
E-mail info@weststellingwerf.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 228,36 km2
Aantal inwoners 25720
Inwoners per km2 112
Plaatsen binnen deze gemeente Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde FR, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel FR, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen

Functies

Burgemeester Dhr. N.A. van de Nadort (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. A.H. Mulder (Blijf Stellingwarfs),
Dhr. L. van der Hoef (CDA),
Dhr. R.C.A. Westenberg (D66),
Dhr. G.M.H. Thijssen (GroenLinks),
Dhr. T. Hartog (Weststellingwerfs Belang),
Dhr. R. Bos (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. R. van Maurik
Locoburgermeester Dhr. J. Jongebloed (VVD)
Raadsgriffier Mw. J.A. Kampinga
Raadslid Dhr. A.H. Mulder (Blijf Stellingwarfs),
I. Kehe (Blijf Stellingwarfs),
Dhr. H.R. Knol (Blijf Stellingwarfs),
Dhr. J. Visser (CDA),
Dhr. L. van der Hoef (CDA),
Mw. V.W.M. van der Zee (CDA),
W. Veen (D66),
Dhr. R.C.A. Westenberg (D66),
Dhr. G.M.H. Thijssen (GroenLinks),
P.G.M. Staats (GroenLinks),
Mw. J. Krol-de Jong (Sociaal Duurzaam Weststellingwerf),
Dhr. C. Trompetter (Sociaal Duurzaam Weststellingwerf),
Mw. J.C. de Vries (Sociaal Duurzaam Weststellingwerf),
Dhr. E. Bathoorn (VVD),
Mw. S. Heida (VVD),
Dhr. J. Kraakman (VVD),
Dhr. R. Bos (VVD),
Mw. A. Kroondijk (VVD),
Dhr. E. de Vries (VVD),
Dhr. T. Hartog (Weststellingwerfs Belang),
Mw. D.M. Woudstra-Dooper (Weststellingwerfs Belang),
P.L.T. Spin (Weststellingwerfs Belang)
Wethouder Mw. H. Zonderland (CDA),
Dhr. R.T. Hoen (VVD),
Dhr. J. Jongebloed (VVD),
Mw. M.G.F. Rikkers-Oosterkamp (Weststellingwerfs Belang)

Gemeenteraad (22 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
Blijf Stellingwarfs 3
CDA 3
Weststellingwerfs Belang 3
Sociaal Duurzaam Weststellingwerf 3
GroenLinks 2
D66 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)