Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-02-2024 Op 12-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuis Den Haag
Spui 70
2511 BT Den Haag
Postadres Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Archiefzorgdrager Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Bevoegdheden

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

 1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen is het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden belast met uitvoering van de volgende taken in het kader van de Jeugdwet:

  1. ondersteuning bij regionaal te contracteren jeugdhulp;

  2. coördineren van regionale berichtgeving inzake de jeugdhulp;

  3. leveren van een bijdrage aan de optimalisering van de opgedragen uitvoeringsprocessen;

  4. contractbeheer en contractmanagement;

  5. afwikkelen van het opgedragen declaratie- en betalingsverkeer;

  6. leveren van een bijdrage en advies bij de verantwoordingscyclus waaronder het genereren van adequate managementinformatie en informatie voor de planning en controlcyclus;

  7. het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren.

 2. In de dienstverleningsovereenkomst worden samenwerkingsafspraken vastgelegd met betrekking tot de financiering en af te nemen diensten van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

 3. De colleges:

  1. dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur;

  2. kunnen bevoegdheden voor de uitvoering van taken aan het bestuur en de directeur in mandaat opdragen.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
20-02-2020 Gemeente Delft College van burgemeester en wethouders
20-02-2020 Gemeente Den Haag College van burgemeester en wethouders
20-02-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg College van burgemeester en wethouders
20-02-2020 Gemeente Midden-Delfland College van burgemeester en wethouders
20-02-2020 Gemeente Pijnacker-Nootdorp College van burgemeester en wethouders
20-02-2020 Gemeente Rijswijk College van burgemeester en wethouders
20-02-2020 Gemeente Wassenaar College van burgemeester en wethouders
20-02-2020 Gemeente Westland College van burgemeester en wethouders
20-02-2020 Gemeente Zoetermeer College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Datum van oprichting 24-11-2014
Telefoon (085) 485 54 17 (algemeen)
Internet https://sbjh.nl (algemeen)
E-mail info@sbjh.nl (algemeen)
Contactpagina https://sbjh.nl/over-ons/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?