Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerenveen (Heerenveen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-04-2022 Op 26-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-07-1934 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Crackstraat 2
8441 ES HEERENVEEN
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN
Telefoon (0513) 61 76 17 (algemeen)
Internet http://www.heerenveen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerenveen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 140,16 km2
Aantal inwoners 50192
Inwoners per km2 358
Plaatsen binnen deze gemeente Akkrum, Aldeboarn, Bontebok, De Knipe, Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nes Gem Heerenveen, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband, Tjalleberd

Functies

Burgemeester Dhr. T.J. van der Zwan (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. B. Hoekstra (CDA),
Mw. C. de Heij (ChristenUnie),
Mw. O. de Vries (D66),
Dhr. A. Eijer (FNP),
Dhr. M.A. van der Ven (Gemeentebelangen Heerenveen),
Mw. drs. G. Rozema (GroenLinks),
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal),
Mw. W.L. Ottens (PvdA),
Dhr. J. van der Veen (SP),
Dhr. R. Tromp (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. J. van Leeuwestijn
Locoburgermeester Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA)
Raadsgriffier Mw. L. Roest-Jonkers
Raadslid Dhr. B. Hoekstra (CDA),
A. Scheweer (CDA),
A. Abma (D66),
J. Raad (D66),
Mw. C. de Heij (ChristenUnie),
Mw. O. de Vries (D66),
G. Jansen (FNP),
Dhr. A. Eijer (FNP),
Mw. A. Speel (Gemeentebelangen Heerenveen),
Mw. A. de Jong-Kleefstra (FNP),
Dhr. M.A. van der Ven (Gemeentebelangen Heerenveen),
J. Dekker (GroenLinks),
Mw. G. de Dijk-Nijboer (GroenLinks),
Dhr. A. Melein (Heerenveen Lokaal),
Mw. drs. G. Rozema (GroenLinks),
J. Schaar (Heerenveen Lokaal),
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal),
Dhr. J. Elsinga (PvdA),
M. Ersoy (PvdA),
Dhr. J.J. Buwalda (PvdA),
Dhr. S. Sijtsma (PvdA),
O. Westerhof (PvdA),
Mw. W.L. Ottens (PvdA),
Mw. D. van Ruth (SP),
Dhr. J. van der Veen (SP),
Mw. M.D. Kuipers (VVD),
Dhr. R. Tromp (VVD),
Dhr. G. Walsweer (VVD)
Wethouder Mw. H. Rinkes (CDA),
Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA),
Dhr. J. van Veen (VVD)

Gemeenteraad (28 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 6
Heerenveen Lokaal 3
FNP 3
GroenLinks 3
VVD 3
D66 3
Gemeentebelangen Heerenveen 2
CDA 2
SP 2
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)