Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Vlieland (Vlieland)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-05-2022 Op 04-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 127
8899 AE VLIELAND
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 10
8899 ZN VLIELAND
Telefoon (0562) 45 27 00 (algemeen)
Internet http://www.vlieland.nl (algemeen)
E-mail info@vlieland.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 320,5 km2
Aantal inwoners 1132
Inwoners per km2 3
Plaatsen binnen deze gemeente Vlieland

Functies

Burgemeester Dhr. M. Schrier (SP)
Fractievoorzitter Dhr. R. Bloem (Algemeen Belang Vlieland),
Mw. H.E.H. de Lang-Rodenhuis (GroenWit),
Dhr. H. Veerdig (Lijst Fier),
Dhr. D. Visser (Nieuw Liberaal Vlieland)
Gemeentesecretaris Dhr. A. Idema
Locoburgermeester Dhr. D. Visser (Nieuw Liberaal Vlieland)
Raadsgriffier Mw. M. Brinksma
Raadslid Dhr. R. Bloem (Algemeen Belang Vlieland),
Dhr. J.A. Stuivenga (Algemeen Belang Vlieland),
Dhr. mr. R.A. Lanting (Lijst Fier),
Mw. H.E.H. de Lang-Rodenhuis (GroenWit),
Mw. I. Pieterse (Lijst Fier),
Dhr. H. Veerdig (Lijst Fier),
Mw. N. Hopman (Nieuw Liberaal Vlieland),
Mw. K. Moust (Nieuw Liberaal Vlieland),
Dhr. D. Visser (Nieuw Liberaal Vlieland)
Wethouder Mw. E. de Ruijter (Groen Wit),
Dhr. D. Visser (Nieuw Liberaal Vlieland)

Gemeenteraad (9 zetels)

Partij Aantal zetels
Nieuw Liberaal Vlieland 3
Lijst Fier 3
Algemeen Belang Vlieland 2
GroenWit 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)