Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zoeterwoude (Zoeterwoude)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-05-2022 Op 17-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Noordbuurtseweg 27
2381 ET ZOETERWOUDE
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 34
2380 AA ZOETERWOUDE
Telefoon (071) 580 63 00 (algemeen)
Internet http://www.zoeterwoude.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zoeterwoude.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 21,68 km2
Aantal inwoners 8430
Inwoners per km2 388
Plaatsen binnen deze gemeente Gelderswoude, Zoeterwoude

Functies

Burgemeester Dhr. F.Q.A. van Trigt (CDA)
Fractievoorzitter Mw. A.A.M. Coene-Beereboom (CDA),
Mw. M.J. van der Poel (Progressief Zoeterwoude),
Mw. T.C. van der Kooi-van den Kolk (Senioren Belangen Zoeterwoude),
Mw. K. de Lange- de Heiden (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst (CDA)
Locoburgermeester Dhr. mr. H.P. Olthof (CDA)
Raadsgriffier Mw. G.J. Buijs
Raadslid Mw. A.A.M. Coene-Beereboom (CDA),
Dhr. M.H. van der Hoeven (CDA),
Dhr. mr. W.J.C. Klein (CDA),
Dhr. M.V.X. van Mil (CDA),
Dhr. J.C.M. van Veen (CDA),
Mw. J.M. Valk (progressief Zoeterwoude),
Dhr. drs. K.P. Goossen (Progressief Zoeterwoude),
Mw. M. Oppe (Progressief Zoeterwoude),
Mw. M.J. van der Poel (Progressief Zoeterwoude),
Dhr. M. van Es (Progressief Zouterwoude),
Mw. T.C. van der Kooi-van den Kolk (Senioren Belangen Zoeterwoude),
Mw. K. de Lange- de Heiden (VVD),
R.W. Onderwater (VVD)
Wethouder Dhr. mr. H.P. Olthof (CDA),
Dhr. M.J.P. Paardekooper (VVD)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
VVD 2
Senioren Belangen Zoeterwoude 1
progressief Zoeterwoude 1
Progressief Zouterwoude 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)