Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Geerweg 3
6135 KB Sittard
Postadres Postbus 99
6160 AB Geleen
Bezoekadres Woo-contactpersoon Geerweg 3
Bezoekadres Woo-contactpersoon Postadres
Postbus 99
6160 AB Geleen
Limburg

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omnibuzz
Archiefzorgdrager Omnibuzz

Bevoegdheden

Artikel 7 Algemeen bestuur: bevoegdheden

  1. De bevoegdheden die bij de regeling worden op- dan wel overgedragen, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in de regeling anders is bepaald.

  2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam te brengen.

  3. Het algemeen bestuur kan met toepassing van de artikelen 24 en 25 van de wet commissies van advies dan wel belast met de behartiging van bepaalde belangen instellen.

Deelnemende organisaties (30)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2006 Gemeente Beek College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Echt-Susteren College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Eijsden-Margraten College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Gulpen-Wittem College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Meerssen College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Stein College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Vaals College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Valkenburg aan de Geul College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Beesel College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Bergen (L) College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Gennep College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Horst aan de Maas College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Leudal College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Maasgouw College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Maastricht College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Nederweert College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Peel en Maas College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Roerdalen College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Roermond College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Venlo College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Venray College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Weert College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer.

Grondslagen (13)

Instellingsbesluiten (7)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omnibuzz
Datum van oprichting 01-01-2006
Telefoon (0900) 331 05 50 (algemeen)
Internet https://www.omnibuzz.nl (algemeen)
https://www.omnibuzz.nl/mencontact (contactformulier)
E-mail info@omnibuzz.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.omnibuzz.nl/mencontact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?