Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 8058
3503 RB Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Archiefzorgdrager Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Bevoegdheden

Artikel 6

Het recreatieschap is binnen het gebied als bedoeld in artikel 3 en met inachtneming van het belang als bedoeld in artikel 4 bevoegd tot:

a. het aanleggen en exploiteren van recreatieve voorzieningen en het uitvoeren van andere werken verband houdend met het in artikel 4 bedoelde belang;

b. het instandhouden en verbeteren van het natuur- en landschapsschoon;

c. het verlenen van bijdragen aan derden;

d. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften al dan niet door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven;

e. het heffen van belastingen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 54, eerste lid onder a. van de Wgr.

f. het uitvoeren van overige taken die passen binnen de doelstelling en verband houden met de in dit artikel weergegeven taken.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1996 Gemeente De Ronde Venen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Houten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente IJsselstein Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Lopik Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Nieuwegein Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Utrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Woerden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Provincie Utrecht Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-2001 Gemeente De Bilt Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2011 Gemeente Stichtse Vecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Deze regeling is getroffen ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Datum van oprichting 20-12-1989
Telefoon (030) 692 61 11 (algemeen)
Internet http://www.recreatieschapstichtsegroenlanden.nl (algemeen)
E-mail stichtsegroenlanden@staatsbosbeheer.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?