Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Kapelle (Kapelle)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-05-2022 Op 14-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 1
4421 AA KAPELLE
Provincie Zeeland
Postadres Postbus 79
4420 AC KAPELLE
Telefoon (0113) 33 31 10 (algemeen)
Internet http://www.kapelle.nl (algemeen)
E-mail gemeente@kapelle.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 49,61 km2
Aantal inwoners 12720
Inwoners per km2 256
Plaatsen binnen deze gemeente Kapelle, Kloetinge, Schore, Wemeldinge

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. A.M.T. Naterop (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. E.J.F. Franken (CDA),
Dhr. P. Kruizinga (ChristenUnie),
Dhr. M.F. van Opstal (D66),
Dhr. P.A. Ganseman (Gemeentebelang),
Mw. J.A. van Zetten (PvdA),
Dhr. H. Keurhorst (SGP),
Dhr. I.A. Vleugel (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. A.J. van den Berge
Locoburgermeester Dhr. J.H. Herselman (VVD)
Raadsgriffier Mw. A. Meijer
Raadslid Dhr. E.J.F. Franken (CDA),
Dhr. P. Kruizinga (ChristenUnie),
Dhr. M. Hage (CDA),
Dhr. M.F. van Opstal (D66),
Dhr. A.W. Schmid (Gemeentebelang),
Dhr. J. van Leeuwen (Gemeentebelang),
Dhr. P.A. Ganseman (Gemeentebelang),
Mw. J.A. van Zetten (PvdA),
Dhr. E. de Jong (PvdA),
Dhr. P. van Dijk (SGP),
Dhr. H. Keurhorst (SGP),
Dhr. P. Paardekoper (SGP),
Mw. S. Jebbink (VVD),
Dhr. I.A. Vleugel (VVD),
Dhr. S. Wesdorp (VVD)
Wethouder Dhr. S.A. Mackintosh (CDA),
Mw. mr. A.B. Evertz (PvdA),
Dhr. J.H. Herselman (VVD)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 3
SGP 3
Gemeentebelang 3
CDA 2
PvdA 2
ChristenUnie 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)