Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bunschoten (Bunschoten)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-09-2023 Op 06-09-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsspui 1
3752 CL BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Utrecht
Postadres Postbus 200
3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

Contactgegevens

Telefoon 14 033 (algemeen)
Internet http://www.bunschoten.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Bunschoten

Geografische informatie

Oppervlakte 34,88 km2
Aantal inwoners 22500
Inwoners per km2 645
Bevat plaatsen Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk

Functies

Burgemeester Dhr. M. van de Groep (ChristenUnie)
Fractievoorzitter Dhr. A.F. de Graaf (CAP),
Dhr. A. van de Groep (CDA),
Mw. A.W. Broekmaat-Hagens (ChristenUnie),
Dhr. J.B. Heinen (SGP),
Dhr. W. de Boer (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. J.F.H. Jennekens
Locoburgemeester Dhr. R.J. Beukers (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. E. Hoogstraten
Raadslid Dhr. A. van Diermen (CAP),
Dhr. A.F. de Graaf (CAP),
Dhr. C.P. Buis (CDA),
Dhr. J.H. Dijkhuizen (CDA),
Dhr. A. van de Groep (CDA),
Dhr. R.E. Zwaan (CDA),
Mw. A.W. Broekmaat-Hagens (ChristenUnie),
Mw. M.C. van der Goot-van den Herik (ChristenUnie),
Mw. E.G. Hartog-Heinen (ChristenUnie),
Dhr. A. Koops (ChristenUnie),
Dhr. P. Nagel (ChristenUnie),
Dhr. P.J. de Vos (ChristenUnie),
Dhr. H. van Barneveld (SGP),
Dhr. J.B. Heinen (SGP),
Dhr. A. van Goor (SGP),
Dhr. B.K. Boelhout (VVD),
Dhr. W. de Boer (VVD),
Mw. E.M.J. de Graaf (VVD),
Dhr. P.A.A. Koelewijn (VVD)
Wethouder Dhr. W. de Jong (CAP),
Dhr. P. van Asselt (CDA),
Dhr. R.J. Beukers (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 6
VVD 4
CDA 4
SGP 3
CAP 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0313
KVK-nummer 32165160

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?