Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-05-2024 Op 24-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
Postadres Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
Archiefzorgdrager Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid

Bevoegdheden

Artikel 6 Bevoegdheden

  1. Voor zover hiervan niet in deze regeling is afgeweken, en onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de wet, komen aan de bestuursorganen van de GGD Gelderland-Zuid ter behartiging van de in artikel 4 genoemde belangen en ter uitvoering van de in artikel 5 genoemde taken alle bevoegdheden toe, die aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente behoren, met dien verstande dat het algemeen bestuur in de plaats treedt van de raad, het dagelijks bestuur in de plaats treedt van het college van burgemeester en wethouders en de voorzitter in de plaats van de burgemeester. De bestuursorganen van de deelnemende gemeenten oefenen hun bevoegdheden tot regeling en bestuur ten aanzien van deze taken niet zelf uit.

  2. Voorts wordt expliciet aan de GGD Gelderland-Zuid opgedragen de bevoegdheid tot oprichting van of deelname in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming, zulks overeenkomstig artikel 31a van de Wet.

  3. Ten slotte komen aan de bestuursorganen van de GGD Gelderland-Zuid alle bevoegdheden toe die in wet- en regelgeving rechtstreeks zijn opgedragen aan (het bestuur van) de gemeentelijke gezondheidsdienst.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2013 Gemeente Beuningen College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Buren College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Druten College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Heumen College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Wijchen College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Berg en Dal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders

Doel

De GGD Gelderland-Zuid behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, zulks met inachtneming van hetgeen in deze regeling nader is bepaald tot de taken en bevoegdheden.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
Afkorting GGD Gelderland-Zuid
Datum van oprichting 01-07-2013
Telefoon (088) 144 71 44 (algemeen)
(088) 144 73 00 (locatie Rivierenland)
Fax (024) 322 69 80
Internet https://ggdgelderlandzuid.nl (algemeen)
E-mail info@ggdgelderlandzuid.nl (algemeen)
Contactpagina https://ggdgelderlandzuid.nl/over-de-ggd/contactform

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?