Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
Postadres Postbus 558
2300 AN Leiden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Archiefzorgdrager Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Bevoegdheden

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

4.1 Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen is de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland belast met uitvoering van de volgende taken in het kader van de Jeugdwet:

(a) ondersteuning bij de regionale inkoop en contractering van regionale jeugdhulp en gespecialiseerde jeugdhulp;

(b) coördineren van regionale berichtgeving inzake regionale en gespecialiseerde jeugdhulp;

(c) leveren van een bijdrage aan de optimalisering van de opgedragen uitvoeringsprocessen;

(d) contractbeheer en contractmanagement;

(e) afwikkelen van het opgedragen declaratie- en betalingsverkeer;

(f) leveren van een bijdrage en advies bij de verantwoordingscyclus waaronder het genereren van adequate managementinformatie en informatie voor de planning en controlcyclus;

(g) het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren;

(h) het archiveren op basis van de Archiefwet van alle relevante (contract)stukken inzake de in artikel 4.1 vermelde taken;

(i) gevraagd en ongevraagd adviseren aan gemeenten over beleidsontwikkeling die de uitvoering betreffen;

(j) en bovenstaande taken op gebied van Maatschappelijke Zorg als gemeenten daartoe besluiten.

4.2 De colleges:

(a) delegeren geen bevoegdheden aan het bestuur;

(b) kunnen bevoegdheden voor de uitvoering van taken aan het bestuur en de secretaris-directeur in mandaat opdragen.

4.3 In uitvoering van de haar opgelegde taken en bevoegdheden worden de bepalingen van het Samenwerkingshandvest Governance Jeugdhulp Holland Rijnland door de Serviceorganisatie in acht genomen.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
16-03-2022 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Hillegom College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Kaag en Braassem College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Katwijk College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Leiden College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Leiderdorp College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Lisse College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Nieuwkoop College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Noordwijk College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Oegstgeest College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Teylingen College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Zoeterwoude College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling behartigt de belangen van de deelnemers op het terrein van uitvoering van gemeentelijke inkoop en contractering in het kader van de Jeugdwet:

(a) Regionale jeugdhulp in het gedwongen kader;

(b) Gespecialiseerde jeugdhulp;

(c) Maatschappelijke Zorg als deelnemers daartoe besluiten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Datum van oprichting 16-03-2022
Telefoon (071) 523 90 70 (algemeen)
Internet https://serviceorganisatiezorghollandrijnland.nl/ (algemeen)
E-mail secretariaat@so-zorghollandrijnland.nl (algemeen)
Contactpagina https://serviceorganisatiezorghollandrijnland.nl/over-serviceorganisatie-zorg/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?