Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 21-10-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-12-2022 Op 04-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Termini 179
1025 XM Amsterdam
Noord-Holland
Bezoekadres Postbus 626
Termini 179
1025 XM Amsterdam
Noord-Holland

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Vervoerregio Amsterdam
Archiefzorgdrager Gemeente Amsterdam
Beleidsterreinen verkeer | openbaar vervoer

Bevoegdheden

Artikel 5

Ter behartiging van het in artikel 4 genoemde belang, alsmede ter uitvoering van de wet en daarop berustende wettelijke (uitvoerings-)maatregelen, is Vervoerregio Amsterdam bevoegd tot:

a. het aangeven van hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van het gebied door middel van planning, sturing en coördinatie,

b. uitvoering van gemeentelijke taken, die aan Vervoerregio Amsterdam zijn overgedragen,

c. het verlenen van diensten,

d. uitoefening van taken van rijk en/of provincie(s), wanneer Vervoerregio Amsterdam daartoe in staat wordt gesteld.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Aalsmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Amstelveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Diemen College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Uithoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaal spoor.

  2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft ‘verkeer en vervoer’.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Vervoerregio Amsterdam
Datum van oprichting 01-01-2017
Telefoon (020) 527 37 00 (algemeen)
Internet https://vervoerregio.nl (algemeen)
E-mail info@vervoerregio.nl (algemeen)
Contactpagina https://vervoerregio.nl/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?