Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling "GGD Hollands Noorden"

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
Telefoon (088) 010 05 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdhollandsnoorden.nl (algemeen)
E-mail info@ggdhollandsnoorden.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Archiefzorgdrager Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Bevoegdheden

Artikel 4: Taken en bevoegdheden

  1. Ter verwezenlijking van het doel worden in ieder geval, met inachtneming van het bepaalde in wettelijke voorschriften en deze regeling, de in artikel 5 genoemde taken verricht.

  2. Het lichaam heeft de bevoegdheid om, in het belang van het in artikel 3 gestelde doel, deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten.

  3. Het lichaam is bevoegd, in het kader van het in artikel 3 gestelde doel, tot het op verzoek van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten.

  4. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in lid 3 kan genomen worden indien en voor zover:

    1. de dienstverlening redelijkerwijs aansluit bij de in artikel 5 genoemde taak;

    2. de uitvoering plaatsvindt tegen minimaal kostendekkende tarieven, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan het Dagelijks Bestuur;

    3. uitvoering zoveel als mogelijk plaatsvindt op basis van een schriftelijke overeenkomst.

Deelnemende organisaties (17)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2007 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Den Helder College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Heerhugowaard College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Hoorn College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Koggenland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Langedijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Medemblik College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Opmeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Schagen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2007 Gemeente Texel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Hollands Kroon College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Alternatieve naam GGD Hollands Noorden
Afkorting GGD HN
Datum van oprichting 01-04-2007
Bezoekadres Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
Postadres Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
Telefoon (088) 010 05 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdhollandsnoorden.nl (algemeen)
E-mail info@ggdhollandsnoorden.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.