Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
Postadres Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Archiefzorgdrager Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. Ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4, eerste lid, dragen de colleges hun bevoegdheden genoemd in de wetten genoemd in artikel 4, eerste lid, over aan het bestuur van GGD HN.

  2. Ten behoeve van de taken bedoeld in artikel 4, tweede lid, kan overdracht van bevoegdheden plaatsvinden op het voorstel van het betreffende college, zonder dat hiervoor de regeling hoeft te worden gewijzigd.

  3. De directeur is toezichthouder in de zin van artikel 1.61, eerste lid van de Wet kinderopvang.

  4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, met inachtneming van artikel 31a van de wet.

  5. Het algemeen bestuur neemt het besluit, bedoeld in het vierde lid, met een meerderheid van ten minste twee derde van de leden van het algemeen bestuur die samen ten minste twee derde van het aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigen.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2007 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Den Helder College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Hoorn College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Koggenland College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Medemblik College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Opmeer College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Schagen College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders
01-04-2007 Gemeente Texel College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Hollands Kroon College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Dijk en Waard College van burgemeester en wethouders

Doel

GGD HN is ingesteld met het doel de belangen van de gemeenten betreffende de publieke gezondheid, alsmede aanverwante wetgeving en belangen in het verlengde van de publieke gezondheid, in gezamenlijkheid te behartigen.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Alternatieve naam GGD Hollands Noorden
Afkorting GGD HN
Datum van oprichting 01-04-2007
Telefoon (088) 010 05 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdhollandsnoorden.nl (algemeen)
E-mail info@ggdhollandsnoorden.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ggdhollandsnoorden.nl/contact.aspx

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?