Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postadres Postbus 75
5000 AB Tilburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | stoffen,
openbare orde en veiligheid | criminaliteit

Bevoegdheden

Artikel 2aOpenbaar lichaam

  1. Het openbaar lichaam heeft geen verordenende bevoegdheid overgedragen gekregen van de deelnemers.

  2. Het algemeen bestuur heeft een eigen verordenende bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling van de verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet juncto artikel 216 en 217 Provinciewet, de vaststelling van de organisatieverordening en de vaststelling van de arbeidsvoorwaardenverordening als bedoeld in artikel 125 Ambtenarenwet.

  3. Het algemeen bestuur en dagelijks bestuur hebben voorts regelgevende bevoegdheid met betrekking tot de aangelegenheden die de bedrijfsvoering van het openbaar lichaam betreffen.

Deelnemende organisaties (28)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Aalburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Baarle-Nassau College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Dongen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Gilze en Rijen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Goirle College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Heusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Hilvarenbeek College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Loon op Zand College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Oisterwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Waalwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Werkendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Woudrichem College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde staten

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West-Brabant.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (013) 206 01 00 (algemeen)
Internet https://www.omwb.nl (algemeen)
E-mail info@omwb.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.omwb.nl/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?