Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden – Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 04-09-2020 Op 02-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parmentierweg 49
2316 ZV Leiden
Postadres Postbus 121
2300 AC Leiden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden
Archiefzorgdrager Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid | veiligheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 6

Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken aan het openbaar lichaam zijn overgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen anders bepalen een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2006 Gemeente Alphen aan den Rijn Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Gouda Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Hillegom Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Katwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Leiden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Leiderdorp Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Lisse Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Nieuwkoop Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Noordwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Oegstgeest Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Teylingen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Voorschoten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Waddinxveen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Zoeterwoude Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2009 Gemeente Kaag en Braassem Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2010 Gemeente Zuidplas Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2011 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Krimpenerwaard Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

Grondslagen (12)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden
Alternatieve naam RDOG Hollands Midden
Afkorting RDOG HM
Datum van oprichting 01-01-2006
Telefoon (088) 308 30 00 (algemeen)
Internet https://www.rdoghm.nl (algemeen)
E-mail info@rdoghm.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?