Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Dampten 2
1624 NR Hoorn
Postadres Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur worden geen bevoegdheden overgedragen door de deelnemers.

  2. De colleges kunnen bevoegdheden mandateren aan het bestuur en de directeur.

  3. Ambtenaren in dienst van de deelnemers kunnen ondermandaat verlenen aan de directeur, voor zover zij hiertoe bevoegd zijn.

  4. Voor een geldig mandaat of ondermandaat als bedoeld in het tweede en derde lid is de instemming van het bestuur respectievelijk de directeur vereist, overeenkomstig artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

  5. Een mandaat of ondermandaat als bedoeld in het tweede en derde lid wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

  6. Het dagelijks bestuur houdt een register bij van de aan het bestuur respectievelijk aan de directeur gemandateerde bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
11-07-2013 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Den Helder College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Heerhugowaard College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Hollands Kroon College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Hoorn College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Koggenland College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Langedijk College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Medemblik College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Opmeer College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Schagen College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Gemeente Texel College van burgemeester en wethouders
11-07-2013 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten

Doel

  1. De regeling wordt getroffen voor de uitvoering van en ondersteuning bij taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  2. De taken, bedoeld in het eerste lid, betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Alternatieve naam Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)
Afkorting OD NHN
Datum van oprichting 11-07-2013
Telefoon (088) 102 13 00 (algemeen)
Fax (0229) 26 53 11
Internet https://www.odnhn.nl (algemeen)
E-mail postbus@odnhn.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?