Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 Op 08-06-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.
Geldend van 13-06-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
Noord-Holland
Postadres Postbus 416
1800 AK Alkmaar

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 5

  1. De Veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de Veiligheidsregio overgedragen taken.

  2. De Veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om, ter uitvoering van het in artikel 3 genoemde belang , deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en hieraan deel te nemen.

  3. De Veiligheidsregio is bevoegd op basis van een daartoe af te sluiten overeenkomst, ter uitvoering van het in artikel 3 genoemde belang, tot het op verzoek en ten behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden uitvoeren van taken dan wel verrichten van diensten.

  4. Een overeenkomst als bedoeld in het derde lid vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2004 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Den Helder College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Hoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Koggenland College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Medemblik College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Opmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Schagen College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders
01-01-2004 Gemeente Texel College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Hollands Kroon College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Dijk en Waard College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum van oprichting 01-01-2004
Telefoon (072) 567 50 10 (algemeen)
Internet https://www.vrnhn.nl (algemeen)
E-mail info@vrnhn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrnhn.nl/contact-veiligheidsregio-noord-holland-noord

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?