Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 22-12-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-02-2022 Op 19-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-02-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Limburg
Postadres Postbus 1275
6040 KG Roermond

Algemene informatie

Citeertitel Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel betreffende de heffing en invordering van:

a. gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken, zoals dit door de deelnemende gemeenten na bereikte overeenstemming daarover met het algemeen bestuur expliciet is bepaald. Het besluit wordt bij de regeling gevoegd.

b. waterschapsbelastingen en - als hiervan afgeleid belang - de werkzaamheden met betrekking tot de administratie van gegevens ten behoeve van bestuursverkiezingen in het beheersgebied van de deelnemers. En zie artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (30)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2004 Waterschap Limburg
01-01-2009 Gemeente Venlo
01-01-2012 Gemeente Bergen (L)
01-01-2012 Gemeente Nederweert
01-01-2013 Gemeente Beek
01-01-2013 Gemeente Echt-Susteren
01-01-2013 Gemeente Leudal
01-01-2013 Gemeente Maasgouw
01-01-2013 Gemeente Peel en Maas
01-01-2013 Gemeente Roerdalen
01-01-2013 Gemeente Roermond
01-01-2014 Gemeente Brunssum
01-01-2014 Gemeente Heerlen
01-01-2014 Gemeente Landgraaf
01-01-2014 Gemeente Maastricht
01-01-2014 Gemeente Simpelveld
01-01-2014 Gemeente Sittard-Geleen
01-01-2014 Gemeente Stein
01-01-2014 Gemeente Voerendaal
01-01-2015 Gemeente Beesel
01-01-2015 Gemeente Eijsden-Margraten
01-01-2015 Gemeente Gennep
01-01-2015 Gemeente Gulpen-Wittem
01-01-2015 Gemeente Kerkrade
01-01-2015 Gemeente Meerssen
01-01-2015 Gemeente Vaals
01-01-2015 Gemeente Valkenburg aan de Geul
01-01-2015 Gemeente Weert
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen
01-01-2021 Gemeente Mook en Middelaar

Doel

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen heft en int alle lokale belastingen namens haar deelnemers, beheert de authentieke basisregistratie WOZ en verzorgt het product waarderen. BsGW voert deze taken uit voor haar deelnemers, zijnde 29 gemeenten en 1 waterschap. Dit doet BsGW zo efficiënt mogelijk en op een zorgvuldige en pragmatische wijze, gericht op tijdigheid en volledigheid. BsGW is een uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van bedrijfseconomische principes wordt geleid.

BsGW werkt tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan handhaving en waar mogelijk verhoging van het niveau van de dienstverlening. Hierbij hoort ook expliciet het zoveel mogelijk zoeken en daadwerkelijk aangaan van samenwerkingsverbanden met andere overheden wanneer deze schaalvergroting en efficiëntievoordelen opleveren. BsGW investeert als kwaliteitsorganisatie continu in de ontwikkeling van kennis en resultaatbewustzijn van zijn medewerkers; grote waarde wordt toegekend aan welzijn, veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het functioneren.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Alternatieve naam BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
Afkorting BsGW
Datum van oprichting 01-04-2011
Telefoon (088) 842 04 44 (algemeen)
(088) 842 04 20 (klantcontact belastingen)
Internet https://www.bsgw.nl/nl (algemeen)
https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/wijzigingen/hoe-kan-ik-met-jullie-contact-opnemen (contact)
https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/over-bsgw/beleidsregels-en-publicaties (jaarverslag)
Contactpagina https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/wijzigingen/hoe-kan-ik-met-jullie-contact-opnemen

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?