Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Smallingerland (Smallingerland)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-04-2022 Op 26-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gauke Boelensstraat 2
9203 RM DRACHTEN
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN
Telefoon (0512) 58 12 34 (algemeen)
Internet http://www.smallingerland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@smallingerland.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 126,14 km2
Aantal inwoners 55889
Inwoners per km2 443
Plaatsen binnen deze gemeente Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Goengahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega Gem Smallingerlnd, Rottevalle, Smalle Ee

Functies

Burgemeester Dhr. J. Rijpstra (VVD)
Fractievoorzitter T. van der Meer (CDA),
Dhr. S. Roelofs (ChristenUnie),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Dhr. J. Al Sari (SP),
Dhr. M. Molhoek (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. S. van der Berg
Locoburgermeester Mw. M. le Roy (Onafhankelijk)
Raadsgriffier Dhr. drs. G.J. Fokkema
Raadslid D. Hiemstra (CDA),
N.R. Jacobi (CDA),
Mw. C. Ponne (ChristenUnie),
T. van der Meer (CDA),
Mw. M. de Voor-Veenstra (CDA),
E. van der Velde (CDA),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
W. Cnossen (ChristenUnie),
Dhr. S. Roelofs (ChristenUnie),
Dhr. R.F. Postma (D66),
J.E. Klasema-Meister (D66),
Dhr. J.M. Bolt (Eerste Lokale Partij),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. de Jong (Eerste Lokale Partij),
Z.W.A. Al-Daraaj (PvdA),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Dhr. P. Lesterhuis (GroenLinks),
M. Noordhoff (PvdA),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. D.J.C. Bekius (Smallingerlands Belang),
Mw. B.D. Mulder (PvdA),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Mw. J. Mast-Nikkels (Smallingerlands Belang),
A. van Leeuwen (SP),
Dhr. J. Al Sari (SP),
R. van der Molen (SP),
Mw. D.M.W. Elzer-Rombouts (VVD),
R. Kooistra (VVD),
Dhr. M. Molhoek (VVD)
Wethouder Dhr. mr. B.G. Westerink (CDA),
Dhr. mr. R Hartogh Heys van de Lier (D66),
Mw. M. le Roy (Onafhankelijk)

Gemeenteraad (30 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
ChristenUnie 4
PvdA 4
Eerste Lokale Partij 3
SP 3
Smallingerlands Belang 3
VVD 3
GroenLinks 2
D66 2
FNP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)