Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Smallingerland (Smallingerland)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gauke Boelensstraat 2
9203 RM DRACHTEN
Fryslân
Postadres Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN

Contactgegevens

Telefoon (0512) 58 12 34 (algemeen)
Internet http://www.smallingerland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@smallingerland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Smallingerland

Geografische informatie

Oppervlakte 126,14 km2
Aantal inwoners 56661
Inwoners per km2 449
Bevat plaatsen Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Goengahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega Smallingerland, Rottevalle, Smalle Ee

Functies

Burgemeester Dhr. J. Rijpstra (VVD)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. S. van der Berg
Locoburgemeester Dhr. mr. R Hartogh Heys van de Lier (CDA)
Raadsgriffier Dhr. drs. G.J. Fokkema
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 5
Eerste Lokale Partij 4
CDA 4
PvdA 3
SP 3
VVD 3
Sociaal Lokaal Smallingerland 2
GroenLinks 2
D66 2
Smallingerlands Belang 2
FNP 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0090
KVK-nummer 01172164

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?