Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Post 120
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht
Postadres Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening

Bevoegdheden

Zie artikel 4 en 5 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
05-03-2010 Gemeente Alblasserdam College van burgemeester en wethouders
05-03-2010 Gemeente Binnenmaas
05-03-2010 Gemeente Cromstrijen
05-03-2010 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders
05-03-2010 Gemeente Giessenlanden
05-03-2010 Gemeente Gorinchem College van burgemeester en wethouders
05-03-2010 Gemeente Hardinxveld-Giessendam College van burgemeester en wethouders
05-03-2010 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht College van burgemeester en wethouders
05-03-2010 Gemeente Korendijk
05-03-2010 Gemeente Leerdam
05-03-2010 Gemeente Molenwaard
05-03-2010 Gemeente Oud-Beijerland
05-03-2010 Gemeente Papendrecht
05-03-2010 Gemeente Sliedrecht College van burgemeester en wethouders
05-03-2010 Gemeente Strijen
05-03-2010 Gemeente Zederik
05-03-2010 Gemeente Zwijndrecht College van burgemeester en wethouders
05-03-2010 Provincie Zuid-Holland Gedeputeerde staten

Doel

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. De Omgevingsdienst kan adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de zorg voor het milieu en het omgevingsrecht en programma’s en projecten uitvoeren op het gebied van milieu en ruimte. De Omgevingsdienst voert voor de deelnemers taken en bevoegdheden uit op grond van genoemde wettelijke voorschriften.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Afkorting OZHZ
Datum van oprichting 05-03-2010
Telefoon (078) 770 85 85 (algemeen)
Internet https://www.ozhz.nl (algemeen)
https://www.ozhz.nl/contact (contact)
E-mail algemeen@ozhz.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?