Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
Postadres Postbus 985
5600 AZ Eindhoven

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Metropoolregio Eindhoven
Archiefzorgdrager Metropoolregio Eindhoven

Bevoegdheden

Zie artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling (wijziging november 2017).

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. Afspraken zijn gemaakt over een nieuwe manier van werken. De Metropoolregio Eindhoven doet hiermee tot en met 2020 ervaring op en stelt op basis daarvan een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vast.

Deelnemende organisaties (21)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Asten
01-01-2015 Gemeente Bergeijk
01-01-2015 Gemeente Best
01-01-2015 Gemeente Bladel
01-01-2015 Gemeente Cranendonck
01-01-2015 Gemeente Deurne
01-01-2015 Gemeente Eersel
01-01-2015 Gemeente Eindhoven
01-01-2015 Gemeente Geldrop-Mierlo
01-01-2015 Gemeente Gemert-Bakel
01-01-2015 Gemeente Heeze-Leende
01-01-2015 Gemeente Helmond
01-01-2015 Gemeente Laarbeek
01-01-2015 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
01-01-2015 Gemeente Oirschot
01-01-2015 Gemeente Reusel-De Mierden
01-01-2015 Gemeente Someren
01-01-2015 Gemeente Son en Breugel
01-01-2015 Gemeente Valkenswaard
01-01-2015 Gemeente Veldhoven
01-01-2015 Gemeente Waalre

Doel

Het doel van de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. De Metropoolregio Eindhoven werkt aan concrete en urgente opgaven binnen de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Metropoolregio Eindhoven
Afkorting MRE
Datum van oprichting 01-01-2015
Telefoon (040) 259 45 94 (algemeen)
Internet https://metropoolregioeindhoven.nl (algemeen)
E-mail info@metropoolregioeindhoven.nl (algemeen)
Contactpagina https://metropoolregioeindhoven.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?