Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 21-11-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 21-11-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-11-2019 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 50 00 (algemeen)
Fax (088) 246 50 01
Internet https://www.vrhm.nl (algemeen)
E-mail info@brandweer.vrhm.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Hollands Midden
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Hollands Midden
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid

Bevoegdheden

Zie artikel 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (19)

Datum toetreding Organisatie
08-10-2010 Gemeente Alphen aan den Rijn
08-10-2010 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
08-10-2010 Gemeente Gouda
08-10-2010 Gemeente Hillegom
08-10-2010 Gemeente Kaag en Braassem
08-10-2010 Gemeente Katwijk
08-10-2010 Gemeente Krimpenerwaard
08-10-2010 Gemeente Leiden
08-10-2010 Gemeente Leiderdorp
08-10-2010 Gemeente Lisse
08-10-2010 Gemeente Nieuwkoop
08-10-2010 Gemeente Noordwijk
08-10-2010 Gemeente Noordwijkerhout
08-10-2010 Gemeente Oegstgeest
08-10-2010 Gemeente Teylingen
08-10-2010 Gemeente Voorschoten
08-10-2010 Gemeente Waddinxveen
08-10-2010 Gemeente Zoeterwoude
08-10-2010 Gemeente Zuidplas

Doel

In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken. Door het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden. Afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en reddingsbrigades. Functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen, zodat zij voorbereid zijn op hun taak.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Hollands Midden
Afkorting VRHM
Datum van oprichting 08-10-2010
Bezoekadres Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
Postadres Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 50 00 (algemeen)
Fax (088) 246 50 01
Internet https://www.vrhm.nl (algemeen)
E-mail info@brandweer.vrhm.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.